HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
Tổ chức thành viên | Hội hữu nghị Việt Nam - Ucraina
Quá trình hình thành phát triển Hội hữu nghị Việt Nam - Ucraina

 

Hội hữu nghị Viêt Nam - Ucraina tinh Nghệ An

Tên tiếng Anh The Vietnam-Ucraine Frienship Association of Nghean province  là một tổ chức chính trị -xã hội  được thành lập ngày 28 tháng 5 năm 1995 do Ông Vũ Ngọc Trân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Chủ tịch Hội. Sau khi Ông Vũ Ngọc Trân nghỉ hưu theo chế độ  Ông Trần Ngọc Khoan – Giám đốc Khách sạn Phương Đông được quyết định làm Chủ tich Hội . Công tác vận động thành lập Hội bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, do các Hội viên Hội Hữu nghị Việt - Xô phần lớn i trước đây học tập, làm việc tại Liên bang Nga nên nay chuyển sang sinh hoạt tại Hội Hữu nghị Việt - Nga , số học tập và làm việc tại Ucraina hay những địa phương liên quan đến Ucraina rất it.  Vì vậy trong suốt cả quá trình dài từ khi có quyết định thành lập (Từ năm 1995 đến năm 2013)  các hoạt động của Hội hầu như không có gì đáng kể. Ban chấp hành Hội, ngoài ông Trần Ngọc Khoan được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch thì không có ai, kể cả Hội viên

          Nghị quyết Đại Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu Nghị Nghệ An khóa IVnhiệm kỳ 2012- 2017  đặt ra quyết tâm kiện toàn lại các Hội thành viên đã có và phát triển các Hội tiềm năng. Đươc sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chủ tịch và Ban Thường trực Liên Hiêp các tổ chức Hữu nghị Nghệ An, Hội Hữu nghị Việt Nam – Ucraina tỉnh Nghệ An đã bước sang giai đoạn mới. Bước đầu một danh sách sơ bộ với hơn 70 Hội viên gồm những người là sinh viên, nghiên cứu sinh, sỹ quan quân đội, những người từng học tập làm việc trên đất nước Ucraina trong các thời kỳ và những người yêu mến đất nước Ucraina đã được kết nối lại. Sau cuộc gặp mặt nhân ngày quốc khánh Cộng hòa Ucraina  ngày 24/8 / 2013  tại trụ sở LHCTCHN Nghệ An, được xem như là bước trù bị cho Đại hội.

Ngày  08/ 12/  2013  tại Hội trường Nhà khách Nghệ An, Đại Hội toàn thể Hội Hữu nghị Việt nam – Ucraina Nghệ An  đã được tổ chức với hơn 50hooij viên. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ kiện toàn tổ chức Hội, phương hướng hành động, thông qua Điều lệ của Hội và bầu BCH gồm 13 thành viên  bà Ban Thường trực gồm:

- CHủ tịch: Ông Nguyễn Hoài An,  PBT thành Ủy Vinh.

- Phó Chủ tịch kiêm TTK: Ông Nguyễn Ngọc Thường.

- Phó Chủ tịch: Ông Ngô Đăng Mười , Tổng thư ký Liên Hiệp.

- Ủy viên: Ông Bùi Đăng Tỵ.

 

Ban Chấp  hành nhất trí thông qua các Tổ chức Chi hội gồm có

 1. Chi Hội Vùng Đôn nhét do Ông Hoàng văn Ái, UV BCH Hội làm chi hội trưởng
 2. Chi Hội Vùng Bắc Nghệ do Ông Phan Đình Trung, UV BCH Làm chi hội trưởng
 3. Chi Hội Thành phố Vinh do Bà Hoàng Cẩm Thạch, UV BCH làm Chi hội trưởng
 4. Chi Hội Vùng Kharcốp do Ông Nguyễn Hữu Thắng làm Chi Hội trưởng
 5. Chi Hội Đồng hương Nghệ - Tĩnh tp Kiev - Ucraina do Ông Hồ Sỹ Trúc làm Chi hội trưởng.

 

ĐIỀU LỆ HỘI VIỆT NAM - UCRAINA

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Tên gọi của Hội:

 • Tên tiếng việt: Hội hữu nghị Việt Nam – Ukraine tỉnh Nghệ An.
 • Tên tiếng Anh: VietNam- Ukraine The Friendship Association of Nghe An Province

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

Hội hữu nghị Việt Nam – Ukraine  tỉnh Nghệ An là tổ chức chính trị  xã hội tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh khác tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng với nhân dân Ukraine.

Điều 3: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

Hội hữu nghị Việt Nam – Ukraine tỉnh Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân trên phạm vi tỉnh Nghệ An.

Điều 4: Nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Hội

 1. Hội hữu nghị Việt Nam – Ukraine tỉnh Nghệ An là thành viên của Liên hiệp các  tổ chức hữu nghị Nghệ An, đồng thời là thành viên của Trung ương hội hữu nghị Việt Nam – Ukraine. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải kinh phí, dân chủ bình đẳng, công khai minh bạch.
 2. Hội hoạt động theo điều lệ của hội được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ và các Sở,Ban, Ngành cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Điều 5: Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở

 1. Hội có tư cách pháp nhân,con dấu và tài khoản riêng.
 2. Trụ sở của Hội tạm thời đặt tại Trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, số 154 Đinh Công Tráng – Tp Vinh- Nghệ An.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI

Điều 6: Nhiệm vụ

    1.Tích cực tuyên truyền,giới thiệu với  mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An về đất nước con người, phong tục,tập quán,văn hoá, tình đoàn kết, hữu nghị  giữa nhân dân hai nước Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng với Ukraine.

 1. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các chi hội và hội viên tiến hành các hoạt động giao lưu hữu nghị, gặp gỡ chào mừng nhân dịp những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của nhân dân hai nước. Tạo điều kiện giúp đỡ cho các cán bộ, chuyên gia, các tổ chức xã hội,các cá nhân đối tác cùng nhau hợp tác, trao đổi thông tin trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế giữa Nghệ An và nhân dân Ukraine.
 2. Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, chống khủng bố và bảo vệ môi trường. Tham gia các hoạt động về tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác đầu tư phát triển. Đồng thời tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Ukraine đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.
 3. Thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân. Trao đổi thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
 4. Tăng cường tuyên truyền giới thiệu với nhân dân Ukraine về tình hình mọi mặt của Việt Nam và của Nghệ An về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta cũng như của tỉnh Nghệ An nhằm thu hút các đối tác của bạn đầu tư vào Nghệ An.

Điều 7: Quyền hạn

 1. Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc hội theo quy định.
 2. Đại diện cho hội viên tham gia các hoạt động đối nội, đối ngoại, có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.
 3. Tham mưu đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan đến chương trình kế hoạch hoạt động của Hội hàng năm và toàn nhiệm kỳ.

    4.Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An giao trong lĩnh vực hoạt động của Hội.

 1. Được xây dựng quỹ hội trên cơ sở đóng góp hội phí của hội viên và các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để chi phí cho các hoạt động của hội theo quy định.

Điều 8: Nghĩa vụ của Hội

 1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không lợi dụng hoạt động của Hội làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá của dân tộc.
 2. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hội cho UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và các sở ban ngành chức năng liên quan.
 3. Chấp hành sự hướng dẫn kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 4. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong nội bộ của hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Hội.

 

                          CHƯƠNG III

                             HỘI VIÊN

Điều 9:

Tất cả các cơ quan đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế - văn hoá – xã hội ( hội viên, tập thể) và các công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Nghệ An và các tỉnh khác tán thành Điều lệ của Hội và hoàn thành các thủ tục tham gia vào Hội sẽ được xem xét cộng nhận là hội viên của Hội.

Điều 10: Quyền hạn của Hội

 1. Hoạt động theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của Hội và quy định của pháp luật.

    2.Tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề của Hội,tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt và mọi hoạt động của Hội, đóng hội phí theo quy định.

Điều 11: Quyền hạn của hội viên

 1.Được ứng cử, bầu cử đại biểu của mình vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

 1.     Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và nhận xét đánh giá về các hoạt động của các cấp lãnh đạo Hội.
 2. Được cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động của Hội.
 3. Được Hội giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tư vấn hổ trợ và tạo điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm tham quan trong và ngoài nước do Hội tổ chức.

Điều 12: Gia nhập Hội, ra Hội và chấm dứt tư cách hội viên

 1. Gia nhập Hội : Tổ chức, cá nhân muốn gia nhập Hội phải đăng ký hội viên (thủ tục do Ban chấp hành Hội quy định),BCH xem xét và ghi vào danh sách hội viên.
 2. Ra khỏi Hội:

    a, Hội viên xét thấy không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt hội trực tiếp báo cáo BCH, BCH chấp thuận và xoá tên khỏi danh sách hội viên.

    b, Tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

         - Cá nhân bị mất quyền công dân Việt Nam

         - Cá nhân không còn mang quốc tịch Việt Nam.

         - Pháp nhân bị giải thể, bị phá sản.

         - Hội viên không thực hiện đúng hoặc vi phạm Điều lệ Hội gây trở ngại về uy tín và tổn thất cho Hội.

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 13: Cơ cấu tổ chức Hội

    - Đại hội đại biểu hoặc toàn thể hội viên.

    - Ban chấp hành, Ban thường trực trong đó có Chủ tịch, các phó chủ tịch và Tổng thư ký.

    - Các ban chuyên môn:

          + Ban thông tin tuyên truyền.

          + Ban giao lưu hữu nghị.

          + Ban hợp tác.

    - Các chi hội

Điều 14:

 1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu hoặc toàn thể hội viên, triệu tập 5 năm một lần do Ban chấp hành triệu tập.
 2. Đại hội thảo luận báo cáo công tác nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới thông qua Điều lệ bổ sung sửa đổi ( nếu có). Quyết định số lượng và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ tới,BCH bầu Ban thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và tổng thư ký.

Điều 15:

 -  BCH hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội.

 - BCH hội họp một năm 2 lầnđể xây dựng kế hoạch và kiểm tra công tác 6 tháng, một năm thông qua các Nghị quyết của Hội.

 - Khi cần thiết BCH bầu bổ sung hoặc cho thôi giữ các chức danh của Hội

 - Ban Thường trực hội 3 tháng sinh hoạt một lần để giải quyết các công việc của Hội.

Điều 16

- Chi hội trưởng, chi hội phó do hội nghị hội viên Chi hội bầu ra

- Chế độ sinh hoạt, hội họp do Hội nghị toàn thể hội viên quyết định.

Điều 17 Chế độ phối hợp, báo cáo công tác giữa các cấp hội

- Ban thường trực thay mặt Hội giải quyết mọi công việc liên quan đến hoạt động của Hội, chỉ đạo công tác của các chi hội

- Các Chi hội và ban chuyên môn chủ động giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi công tác của mình theo đúng điều lệ, thường xuyên báo cáo công tác cho Ban thường trực Hội theo định kỳ

- Ban thường trực thay mặt BCH và Hội thường xuyên báo cáo, phối hợp công tác với LHCTCHN tỉnh Nghệ An và TW Hội hữu nghị Việt Nam – Ukraina.

Điều 18 Chủ tịch Hội

     Chủ tịch hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, là chủ tài khoản của Hội
 2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của BCH, Ban thường trực
 3. Chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Hội
 4. Ký các văn bản của Hội

Điều 19: Các Phó chủ tịch

- Phó chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hội khi Chủ tịch vắng mặt vì lý do sức khoẻ và các lý do khác

- Các phó chủ tịch giúp việc cho Chủ tịch theo sự phân công của Chủ tịch

Điều 20: Tổng thư ký

     Tổng thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung các cuộc họp, ghi chép đầy đủ các nội dung của Ban thường trực, BCH. Thường xuyên theo dõi tổng hợp, viết báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Hội, các Chi hội, các ban chuyên môn và công tác đời sống của Hội.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 21: Tài sản tài chính của Hội được hình thành từ các nguồn sau đây:

 1. Nguồn thu của Hội
 2. Hội phí do các hội viên đóng góp.
 3. Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật
 4. Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước bằng tiền hoặc hiện vật
 5. Các nguồn thu khác
 6. Các khoản chi của Hội gồm:
 7. Chi cho các hoạt động thường xuyên của Hội
 8. Các khoản chi cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của Hội

Điều 22: Nguyễn tắc quản lý, sử dụng tài sản , tài chính của Hội

     - Tài sản tài chính của Hội do Ban thường trực chịu trách nhiệm quản lý sử dụng theo quy chế của Hội và quy định của Pháp luật về kế toán thống kê của Bộ tài chính.

     - Các khoản thu, chi phải rõ ràng, minh bạch, tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả, được phản ánh trên sổ sách chứng từ, hoá đơn kế toán theo quy định. Báo cáo công khai hàng năm tại hội nghị thường kỳ và trước Đại hội

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 23:

 1. Các Chi hội, ban chuyên môn và Hội viên có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào hoạt động của Hội sẽ được biểu dương khen thưởng từ cấp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, UBND tỉnh và LHCTCHN Việt Nam.
 2. Những hoạt động vi phạm trái với điều lệ và vi phạm pháp luật đều bị khiển trách, cảnh cáo, xoá tên khỏi danh sách Hội viên của Hội, Nếu vi phạm cao hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định.

CHƯƠNG VII

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 24: Việc sửa  đổi điều lệ thuộc thẩm quyền Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị toàn thể Ban chấp hành mở rộng quyết định.

 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn