HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
Tổ chức thành viên | Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp
Quá trình hình thành và phát triển hữu nghị VIỆT-PHÁP TỈNH NGHỆ An

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-PHÁP TỈNH NGHỆ AN

  • Quá trình hình thành và phát triển

 Từ năm 1993, một trong những mô hình hợp tác địa phương hiểu quả giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua là hợp tác giữa Nghệ An của Việt Nam và tỉnh Côtes d’Armor của Pháp. Hai tỉnh chính thức bắt đầu phát triển mối quan hệ hợp tác giao lưu với nhiều dự án trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, khoa học, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường, xóa đói giảm nghèo…hợp tác giữa 2 tỉnh dựa trên hai mục tiêu chính: trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, khả năng trên các lĩnh vực như: du lịch, kinh tế, nông nghiệp, phát triển bền vững, giáo dục, y tế; giao lưu giúp người dân hai tỉnh Nghệ An và Côtes d’Armor tìm hiểu khám phá nền văn hóa, truyền thống của nhau. Kết quả hợp tác được khẳng định qua việc Sở GD&ĐT Nghệ An, Hội hữu nghị Việt-Pháp tỉnh Nghệ An và Hội Pháp ngữ Côtes d’Armor- Việt Nam đã đi đến thống nhất thành lập Trung tâm pháp ngữ Côtes d’ Armor –Nghệ An trực thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nghệ An theo quyết định số 1478/QĐ-SGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An. Trung tâm pháp ngữ Côtes d’Armor –Nghệ An ra đời đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác về văn hó, giáo dục giữa hai tỉnh. Nó có tác dụng thúc đẩy việc dạy và học tiếng Pháp trên địa bàn, đáp ứng được nhu cầu của người học cũng như những người yêu tiếng Pháp, yêu văn hóa, văn học Pháp qua đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai bên.

Đại hội lần thứ nhất - ngày 4 tháng 1 năm1996:       Đại hội đã thông qua Điều lệ, phương hướng nhiệm vụ và bầu Ban chấp hành gồm 11 ủy viên trong đó Ban chấp hành bầu Thường trực gồm :

- Chủ tịch: Ông Lê Văn Phớt, Giám đốc Sở giáo dục đào tạo..

- Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Hoài Phong, cán bộ hưu trí..

- Phó chủ tịch, Tổng thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Thung, giáo viên tiếng Pháp.

Đại hội lần thứ  II - ngày 20 tháng 9 năm 2003:        Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bổ sung, sửa đổi Điều lệ, bầu Ban chấp hành gồm 17 ủy viên trong đó Ban Thường trực gồm:

 

- Chủ tịch: Ông Lê Tiến Hưng, Giám đốc Sở giáo dục đào tạo..

-Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Sỹ Lan, Phó hiệu trưởng Trường CĐSP..

-Phó Chủ tịch: Ông Vũ Hữu Thuỵ,Trưởng bộ môn tiếng Pháp Đại học Vinh4. - - - Phó Chủ tịch: Ông Dương Công Hoạt, Giám đốc bệnh viện nhi Nghệ An.

- Phó Chủ tịch: Ông Trần Lam Sơn, Trưởng khoa Ngoại ngữ Trung tâm GDTX.  - Tổng thư ký: Bà Cao Thị Thuỷ, chuyên viên ngoại ngữ Sở GD ĐT.

         

Đại hội lần thứ  III - ngày 29 tháng 11 năm 2008: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bầu Ban chấp hành gồm 17 ủy viên trong đó Ban Thường trực gồm:

 

  - Chủ tịch Ông Lê Văn Ngọ, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An

- Phó Chủ tịch: Ông Trần Lam Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX.   

Phó Chủ tịch:  Ông Vũ Hữu Thuỵ, Trưởng bộ môn tiếng Pháp ĐH Vinh.

-Phó Chủ tịch: Ông Cao Trường Sinh, Phó hiệu trưởng trường CĐ Y tế .

          - Tổng thư ký: Bà Cao Thị Thuỷ, chuyên viên ngoại ngữ Sở GD ĐT.  

          Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2021: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bầu Ban chấp hành gồm 22 ủy viên trong đó Ban Thường trực gồm:

 - Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Kim Chi- Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.  

-P.Chủ tịch: Ông Lê Văn Ngọ- Nguyễn GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An.

-P.Chủ tịch: Ông Cao Trường Sinh- P. Hiệu trưởng Đại học Y Khoa Vinh. Ông - - P.Chủ tịch: Ông Lê Đức thuyết- GV Tiếng Pháp nghỉ hưu.  

- P.Chủ tịch:  Ông Trần Đông Giang- Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An.

- P.Chủ tịch:  Ông Vũ Hữu Thụy – GV Tiếng Pháp nghỉ hưu .

- Tổng thư ký: Bà Trần Thị Giang- Chuyên viên Sở GD&ĐT Nghệ An.

 

ĐIỀU LỆ

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - PHÁP TỈNH NGHỆ AN

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỘI

 

Điều 1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Nghệ An, gọi tắt là Hội Việt - Pháp Tỉnh.

Tên tiếng Pháp: Association d'Amitie Vietnam - France de Nghe An

Tên tiếng Anh: Nghe An Viet Nam - France Friendship Association

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Hữu nghị Việt - Pháp tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội, thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An; đồng thời, là thành viên của Hội hữu nghị Việt - Pháp Trung ương, hoạt động theo điều lệ Hội, phù hợp với luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Mục đích của Hội Việt - Pháp là góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước Việt - Pháp, nhân dân Nghệ An và nhân dân các địa phương, các tổ chức xã hội và cá nhân của Pháp, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Pháp đối với nhu cầu phát triển của tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai  nước theo đường lối đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam.

Điều 3.  Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

Hội hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân trong phạm vi tỉnh Nghệ An. Hội có quan hệ và hợp tác về nhiều mặt với các tổ chức, địa phương, cá nhân của Pháp hoạt động tại tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy sự hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch giữa tỉnh nhà và các địa phương của Pháp.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước

Hội chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ về lĩnh vực liên quan đến công tác đối ngoại mà Hội hoạt động. Hội được sự hướng dẫn về chủ trương, đường lối, phương hướng hoạt động và chịu sự kiểm tra, giám sát của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Điều 6. Tư cách pháp nhân, khuôn dấu, tài khoản

Hội có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng để giao dịch.

Điều 7. Trụ sở

Trụ sở của Hội đặt tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, 154 Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 8. Nhiệm vụ của Hội

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội trên địa bàn Nghệ An tiến hành các hoạt động nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Nghệ An và nhân dân, các địa phương và tổ chức của Pháp, đi theo đường lối phát triển quan hệ quốc tế đa phương hóa và đa dạng hóa của Việt Nam.

- Góp phần tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân các địa phương nước Pháp về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và nhân dân Nghệ An nói riêng với nhân dân Pháp.

- Góp phần trao đổi thông tin, tuyên truyền và giới thiệu về những kinh nghiệm về kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục của Pháp tại Nghệ An.

- Hỗ trợ và làm cầu nối cho các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hoá thể thao, du lịch, dịch vụ … giữa các tổ chức, cá nhân của Nghệ An với các đối tác Pháp. Kêu gọi nguồn viện trợ nhân đạo của các tổ chức phi Chính phủ, đoàn thể, tổ chức xã hội, Việt kiều và các cá nhân khác, nhằm đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Điều 9. Quyền hạn của Hội

  - Hội được quyền tự chủ trong hoạt động của mình, trên cơ sở đảm bảo đúng đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

- Hội được quan hệ, hợp tác với các hội tương đương cấp Trung ương, hội Việt - Pháp ở các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam và các tổ chức, cá nhân Việt kiều ở Pháp.

-Hội được tiếp xúc với các tổ chức đại diện khác của Pháp tại Việt Nam để trao đổi sách báo, phim ảnh và các hoạt động giao lưu khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 10. Tiêu chuẩn hội viên, các loại hội viên

Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và hoạt động tại địa bàn tỉnh Nghệ An quan tâm đến quan hệ hợp pháp giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp, tán thành Điều lệ của Hội, có đơn xin gia nhập Hội và được Ban thường vụ Hội chấp thuận sẽ trở thành hội viên chính thức của Hội. Hội viên không nhất thiết phải biết Pháp ngữ.

Những người không có đủ điều kiện nêu trên nhưng sinh hoạt thường xuyên và có đóng góp, giúp đỡ cho Hội sẽ được mời làm hội viên danh dự của Hội Hữu nghị Việt - Pháp.

Hội viên danh dự được tham gia các hoạt động của Hội, được góp ý xây dựng Hội nhưng không được quyền biểu quyết và bầu cử, ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của Hội.

Điều 11. Quyền của hội viên

- Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Hội;

- Được tham gia thảo luận và biểu quyết các chủ trương công tác của Hội;

- Được tham gia các hoạt động của Hội và được Hội tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các hoạt động đó;

- Được thường xuyên thông tin về các hoạt động của Hội, về quan hệ Việt - Pháp ở tỉnh nhà với định kỳ 3 tháng 1 lần.

Điều 12. Nghĩa vụ của hội viên

- Chấp hành Điều lệ, các nghị quyết, chủ trương của Hội; tích cực tham gia các hoạt động của Hội;

- Giữ gìn và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp;

- Tuyên truyền rộng rãi mục đích, tôn chỉ của Hội để thu hút hội viên mới, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội, tìm thêm nguồn tài trợ cho Hội;

- Đóng góp Hội phí theo quy định của Hội.

Điều 13.  Thể thức vào hội, ra hội    

Khi gia nhập Hội, hội viên phải tự nguyện viết đơn xin vào Hội và được Ban thường vụ Hội xem xét, quyết định. Hội viên không còn muốn sinh hoạt trong tổ chức Hội phải có đơn xin ra khỏi Hội và được Ban thường vụ Hội chấp thuận.

CHƯƠNG IV

 TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 14. Đại hội

  1. Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội, được tổ chức 5 năm một lần với số lượng đại biểu do Ban Chấp hành Hội đương nhiệm quy định;
  2. Đại hội Đại biểu có nhiệm vụ:

- Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của Hội về công việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước;

- Xác định phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội nhiệm kỳ mới;

- Thông qua hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội (nếu có);

- Bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội;

- Ra Nghị quyết, lời kêu gọi và các kiến nghị.

Điều 15. Ban chấp hành Hội

  1. Ban Chấp hành Hội là cơ quan điều hành của Hội giữa hai nhiệm kỳ, do Đại hội bầu ra và có các nhiệm vụ sau:

- Bầu ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ;

- Bầu bổ sung các Ủy viên Ban chấp hành giữa hai nhiệm kỳ Đại hội trong trường hợp thiếu các Ủy viên Ban chấp hành Hội so với quy định.  Số Uỷ viên được bầu bổ sung không vượt quá 1/3 số Ủy viên Ban chấp hành Hội đương nhiệm đã được bầu theo quy định;

- Ra các Nghị quyết về các mặt công tác của Hội, nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội;

- Xây dựng và kiện toàn công tác tổ chức của Hội và thành lập các bộ phận giúp việc của Ban chấp hành Hội;

- Thông qua báo cáo công tác, dự kiến phương hướng hoạt động, kế  hoạch, ngân sách của Hội;

- Quyết định khen thưởng và kỷ luật của Hội và đề nghị lên cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo hoạt động của Hội, kiểm điểm công tác của Ban chấp hành Hội.

  1. Ban Chấp hành Hội họp ít nhất 1 năm 2 lần, do Chủ tịch Hội triệu tập.

Điều 16. Ban Thường vụ

- Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Hội, do Ban chấp hành Hội bầu trong số các Ủy viên BCH, với số lượng không quá 1/3 số Ủy viên của BCH; gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên;

- Ban Thường vụ có nhiệm vụ:

+ Thay mặt Ban chấp hành Hội chỉ đạo các mặt công tác của Hội;

+ Lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp các tổ chức Hội;

+ Thông qua các văn bản hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+ Phê duyệt kế hoạch, dự án và các văn bản hợp tác giữa Hội với các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu của Hội đề ra;

Chủ tịch Hội thay mặt Hội ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội;

- Các Phó Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hội và Chủ tịch Hội tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch phân công phụ trách hoặc giải quyết một số công việc của Hội khi Chủ tịch Hội đi công tác;

Điều 17.  Các Ban của Hội

Ban Kiểm tra Hội là cơ quan kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội, do Đại hội bầu ra và có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ về việc thực hiện các Nghị quyết và Điều lệ của Hội.

Ban kiểm tra có số lượng từ 3 - 5 người; Trưởng Ban kiểm tra là Ủy viên BCH của Hội. Nhiệm kỳ của Ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của Đại hội.

Ban kiểm tra được dự các kỳ họp của Ban chấp hành Hội.

Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Giúp Ban thường vụ triệu tập các kỳ họp và chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp đó;

- Giúp Ban thường vụ theo dõi, giúp đỡ các thành viên, tổ chức Hội thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đề ra;

- Thay mặt ban thường vụ giải quyết công việc hành chính hàng ngày của Hội;

- Tham gia quản lý tài sản, tài chính, tài liệu và bảo trì xây dựng cơ sở vật chất của Hội;

Ban Tài chính có Kế toán trưởng và thủ quỹ. Kế toán trưởng do Ban thường vụ quyết định bổ nhiệm. Ban Tài chính có nhiệm vụ:

- Báo cáo tình hình tài chính của Hội theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm trước Ban thường vụ Hội;

- Chịu trách nhiệm về mặt pháp lý tài chính kế toán trong việc quản lý tài chính của Hội.

Ban thông tin tuyên truyền và giao lưu hữu nghị.

  • Ban có nhiệm vụ mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tổ chức phát triển Hội

Điều 18. Chi hội, Ban chấp hành Chi hội

Khi cần thiết, Ban thường vụ Hội sẽ quyết định thành lập các Chi hội trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.

- Mỗi cơ sở có từ  5 hội viên trở  lên có thể thành lập Chi hội;

- Đại hội Đại biểu chi hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi hội họp hai lần trong 1 năm do Ban chấp hành chi hội đương nhiệm triệu tập;

- Ban chấp hành Chi hội do Đại hội Chi hội bầu ra;

- Ban chấp hành Chi hội có nhiệm vụ:

+ Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi hội;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của Hội;

+ Báo cáo lên Đại hội Chi hội và BCH Hội cấp trên các hoạt động của Chi hội và phương hướng, nhiệm vụ của Chi hội.

CHƯƠNG V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

Điều 19. Nguồn gốc tài sản và tài chính của Hội bao gồm:

- Hỗ trợ từ ngân sách của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tỉnh;

- Ủng hộ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước bằng tiền mặt hay hiện vật theo quy định của pháp luật;

- Các nguồn thu hợp pháp khác như các hoạt động dịch vị hữu ích để có thêm nguồn thu cho Hội;

- Hội phí do hội viên đóng góp.

Điều 20. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính

Việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính phải tuân theo quy định hiện hành về chế độ kế toán, thống kê của Nhà nước và có báo cáo với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Phương thức giải quyết tài sản, tài chính khi Hội giải thể

Khi Hội giải thể, Ban Tài chính có trách nhiệm kiểm kê toàn bộ tài sản, tài chính của Hội với sự giám sát của Ban kiểm tra Hội; sau khi giải quyết xong công nợ (nếu có) thì Ban thường vụ Hội sẽ làm thủ tục bàn giao cho Sở Tài chính quản lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI

 KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

Tổ chức và cá nhân có các thành tích xuất sắc thì Hội làm báo cáo thành tích gửi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 23. Kỷ luật

Những hội viên nào vi phạm Điều lệ hội thì tùy theo mức độ có thể bị thi hành kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc xoá tên khỏi Hội. Việc thi hành kỷ luật đối với hội viên do BCH Hội quyết định, đối với các ủy viên BCH Hội thì do BCH quyết định và Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tỉnh phê chuẩn.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

Chỉ có Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên của Hội Hữu nghị Việt - Pháp tỉnh Nghệ An mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Bản Điều lệ này của Hội gồm có 7 Chương, 25 Điều, đã được Đại hội toàn thể hội viên của Hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua ngày...   tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt./.

 

16- HỘI HỮU NGHỊ VIÊT-SÉC TỈNH NGHỆ AN

  • Quá trình hình thành và phát triển.

Ngày 22 thnág 11 năm 2010, UBND tỉnh đã có Quyết định số 5608 /QĐ- UBND cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Séc tỉnh Nghệ An. Qua 1 thời gian tuyên truyền vận động, ngày 29 tháng 5 năm 2011, Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Séc tỉnh Nghệ An thông qua Điều lệ, phương hướng nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành gồm 15 ủy viên và Ban Thường trực :

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Trọng Thung, nguyên Trưởng phòng Sở LĐ-TBXH . -

- Phó Chủ tịch:. Ông Nguyễn Đình Hoè, Phó GĐ Cty TNHH thương mại.         

- Phó Chủ tịch: Ông Lê Công Định, Giám đốc Cty Cổ phần thiết bị điện.  

- Phó Chủ tịch: Bà Vũ Hồng Tiến, Giám đốc Cty TNHH Thương mại .     5. - Phó chủ tịch.

- Tổng thư ký: Ông Phạm Hồng Mai, Khối phó, Phường Hà Huy Tập.

          Đại hội nhiệm kỳ II: thông qua báo cáo kết quả hoạt động, định hướng nhiệm vụ, bổ sung, sửa đổi  Điều lệ và bầu Ban chấp hành gồm 19 ủy viên . Ban Thường trực gồm :

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Trọng Thung, nguyên Trưởng phòng Sở LĐ-TBXH.

- Phó Chủ tịch: Ông Lê Công Định, Giám đốc Cty Cổ phần thiết bị điện.  

 

          - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Hòe

          - Phó Chủ tịch: Ông Vũ Hồng Tiến

          - Phó Chủ tịch: Ông Lê Hữu Thanh.

- Tổng thư ký: Ông Phạm Hồng Mai, Khối phó, Phường Hà Huy Tập.

 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn