HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
Tổ chức thành viên | Hội hữu nghị Việt Nam -Lào
Quá trình hình thành và phát triển hội hữu nghị Việt -Lào

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1967, Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt-Lào và cử Ban Thường trực gồm:

          - Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Cung, Phó Chủ tịch UBHC tỉnh.

          - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Kim Tâm, Phó Ban công tác C.

          - Các  ủy viên BCH gồm Chủ tịch các huyện có biên giới với Lào.

 Năm 1972, Ông Hủn Quang Kình, Trưởng ban miền Tây C được cử làm Chủ tịch .

          Ngày 2/12/1976, ông Dương Diên, Trưởng ban miền Tây C được cử làm  Chủ tịch.

Năm 1988, Tỉnh uỷ ra quyết định củng cố BCH Hội hữu nghị Việt –Lào gồm :

         - Chủ tịch: Ông Võ Sỹ Hoà, Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh uỷ.

         - Phó Chủ tịch: Ông Phạm Nghi, Phó Trưởng miền Tây C.

         - Ủy viên trực: Ông Hoàng Đức Lạc, Thư ký Liên hiệp.

Đại hội lần thứ I, năm 1991

          Đại hội  bầu BCH  gồm 11 ủy viên. Ban Thường trực gồm :

- Chủ tịch: Ông Võ Sỹ Hoà, Trưởng Ban Đối ngoại.

- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hồng, Chuyên viên Ban đối ngoại tỉnh.

- Tổng thư ký: Ông Hoàng Đức Lạc.

         

          Năm 1995, ông Trương Gia Miễn, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An được Tỉnh uỷ chỉ định làm Chủ tịch Hội  thay ông Võ Sỹ Hoà nghỉ hưu.

          Ngày 30/8/1996, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, bầu bổ sung 13 uỷ viên Ban chấp hành. Ban thường trực gồm :

          - Chủ tịch: Ông Nguyễn Cảnh Hiền, Chỉ huy Trưởng bộ đội biên phòng tỉnh.

          - Phó Chủ tịch: Ông Vi Tố Định, Phó Chỉ huy Trưởng bộ đội biên phòng tỉnh.

          - Phó Chủ tịch kiêm TTK: Ông Nguyễn Văn Hồng, Chuyên viên Ban Đối ngoại tỉnh.Đại hội lần thứ  II - ngày 30/12/2003,

          Đại hội toàn thể hội viên, thông qua Điều lệ, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2003-2008, bầu BCH gồm 25 uỷ viên. Ban Thường trực gồm :

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Cảnh Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng.

- Phó Chủ tịch: Ông Vi Tố Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng.

- Phó Chủ tịch: Ông Lương Sơn Hà, Phó trưởng Ban ban Dân tộc miền núi.

- Tổng thư ký: Ông Trần Kim Đôn.

     Cuối năm 2005, ông Nguyễn Cảnh Hiền chuyển công tác ra Hà Nội, Ban chấp hành Hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Cảnh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch Hội.

 Đại hội lần thứ III - ngày 28 tháng 12 năm 2008

        Đại hội thông qua Báo cáo kết quả công tác, định hướng nhiệm vụ mới, bổ sung sửa đổi Điều lệ và bầu BCH mới gồm 33 ủy viên. Ban Thường trực gồm :

- Chủ tịch: Ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch: Ông Lương Quang Kình,Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

- Phó Chủ tịch: Ông Đinh Ngọc Văn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

- Phó Chủ tịch:  Ông Vi Tố Định, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.                                               

 - Phó Chủ tịch kiêm TTK: Ông Trần Kim Đôn.

    Ngày 17/11/2014, Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2014-2019

          Đại hội thông qua báo cáo kết quả công tác, định hướng nhiệm vụ mới, bổ sung sửa đổi Điều lệ và bầu BCH mới gồm 33 ủy viên, Ban Thường trực gồm 4 đồng chí:

- Chủ tịch: Ông Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch: Ông Trần Hải Bình- Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội BP Tỉnh

- Phó Chủ tịch: Ông Vi Tố Định, nguyên Phó Chi huy trưởng BCH Bộ đội BP tỉnh.

 - Phó Chủ tịch kiêm TTK: Ông Trần Kim Đôn.

 Điều lệ Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Nghệ An

 Chương I

Quy định chung

 

Điều 1. Tên gọi của Hội

1.1. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An.

1.2. Tên tiếng Anh: Vietnam - Laos Friendship association of Nghe An province.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An là tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng với nhân dân các tỉnh biên giới Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

 1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Trụ sở của Hội đặt tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, số 6 đường Trường Thi, thành phố Vinh.

  Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hội

 1. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, đồng thời là thành viên của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Hoạt động trong phạm vi tỉnh Nghệ An.
 2. Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Ngoại vụ, và các đơn vi có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI

Điều 6. Nhiệm vụ

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.
 3. Tích cực tuyên truyền, giới thiệu với mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An về đất nước, con người, phong tục tập quán, văn hóa, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Nghệ An và nhân dân nước CHDCND Lào.
 4. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các Hội thành viên và hội viên tiến hành các hoạt động giao lưu hữu nghị, gặp gỡ chào mừng nhân dịp những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của nhân dân hai nước (Quốc Khánh, Tết Bunpymay,…). Tạo điều kiện giúp đỡ cho các cán bộ, chuyên gia, các tổ chức xã hội, các cá nhân đối tác cùng nhau hợp tác, trao đổi thông tin trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa lịch sử, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ giữa Nghệ An và Lào.
 5. Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Lào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.
 6. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
 7. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.
 8. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội.
 9. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 7. Quyền hạn         

 1. Tuyên truyền mục đích của Hội.
 2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
 3. Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định.
 4. Đại diện cho hội viên tham gia các hoạt động đối nội, đối ngoại, có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.
 5. Tham mưu đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan đến chương trình kế hoạch hoạt động của Hội hàng năm và toàn nhiệm kỳ.
 6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An giao thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội.
 7. Được xây dựng quỹ Hội trên cơ sở hội phí đóng góp của hội viên và các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để chi phí cho các hoạt động của Hội theo quy định.

Điều 8. Nghĩa vụ của Hội

 1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không lợi dụng hoạt động của Hội làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc.
 2. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hội cho UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và các sở, ban, ngành chức năng liên quan.
 3. Chấp hành sự hướng dẫn kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 4. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong nội bộ của Hội theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ, Nghị quyết của Hội.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 9. Hội viên

1 Hội viên chính thức: Tất cả các cơ quan đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế - văn hóa - xã hội (hội viên tập thể) và các công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Nghệ An tán thành Điều lệ của Hội và hoàn thành các thủ tục tham gia vào Hội sẽ được xem xét công nhận là hội viên của Hội.

 1. Hội viên liên kết : Các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có sự đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội có thể trở thành hội viên liên kết cảu hội; Công dân, tổ chức không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ hội, tự nguyện tham gia hội có thể trở thành hội viên liên kết của Hội.
 2. Hội viên danh dự : Công dân Việt Nam có uy tín, công lao được hội mời làm hội viên danh dự của hội.
 3. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của hội trừ quyền biểu quyết các vấn đề của hội và không được bầu cử, ứng cử và Ban chấp hành hội, ban kiểm tra hội.

Điều 10. Quyền của hội viên

 1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
 3. Được ứng cử, bầu cử đại biểu của mình vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.
 4. Được giới thiệu hội viên mới.
 5. Được khen thưởng theo quy định của Hội.
 6. Tham gia sinh hoạt, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và nhận xét đánh giá về hoạt động của các cấp lãnh đạo Hội.
 7. Được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Hội, được khuyến khích làm đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào.
 8. Được Hội giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tư vấn hỗ trợ và tạo điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm, thăm quan, thăm lại chiến trường xưa ở Lào do Hội tổ chức.

Điều 11. Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 12. Gia nhập Hội, ra Hội và chấm dứt tư cách hội viên

 1. Gia nhập Hội: Tổ chức, cá nhân muốn gia nhập Hội phải đăng ký hội viên, thủ tục do Ban Chấp hành Hội quy định, Ban Chấp hành xem xét và ghi vào danh sách hội viên.
 2. Ra khỏi Hội:
 3. Hội viên xét thấy không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội trực tiếp báo cáo Ban Chấp hành, Ban Chấp hành chấp thuận và xóa tên khỏi danh sách hội viên.
 4. Tư cách hội viên sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Cá nhân mất quyền công dân Việt Nam.

- Cá nhân không còn mang quốc tịch Việt Nam.

- Pháp nhân bị giải thể, phá sản.

- Hội viên không thực hiện đúng hoặc vi phạm Điều lệ Hội gây trở ngại về uy tín và tổn hại cho Hội.         

Chương IV

 TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 13. Cơ cấu tổ chức Hội

 1. Đại hội.
 2. Ban Chấp hành
 3. Ban Thường vụ
 4. Ban Kiểm tra.
 5. Ban Thư ký.

Điều 14. Đại hội

 1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.
 2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.
 3. Nhiệm vụ của Đại hội:
 4. a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;
 5. b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);
 6. c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hội;
 7. d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;

đ) Các nội dung khác (nếu có);

 1. e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
 2. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
 3. a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;
 4. b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 15. Ban Chấp hành

 1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
 3. a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;
 4. b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
 5. c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;
 6. d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/2 so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

 1. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
 2. a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
 3. b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 2 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành;
 4. c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 1/2 ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;
 5. d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 16. Ban thường vụ

 1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thuờng vụ:
 3. a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;
 4. b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;
 5. c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.
 6. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
 7. a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
 8. b) Ban Thường vụ 3 tháng họp 1 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên 2/3 tổng số ủy viên Ban Thường vụ;
 9. c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có 2/3 ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;
 10. d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội

 1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
 3. a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
 4. b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
 5. c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;
 6. d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

 1. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 18. Ban Kiểm tra

 1. Ban Kiểm tra Hội do Đại hội bầu, gồm Trưởng ban và một số ủy viên. Nhiệm kỳ Ban Kiểm tra cùng nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội, nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hội, hoạt động của các Hội thành viên.

- Xem xét, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Hội thành viên, hội viên.

 1. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 19. Ban Thư ký

Ban Thư ký gồm Tổng thư ký và các thư ký.

Tổng thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung các cuộc họp, ghi chép đầy đủ các nội dung làm việc của Ban thường trực, Ban Chấp hành. Thường xuyên theo dõi tổng hợp, viết báo cáo kết quả hoạt động của Hội, các Hội thành viên và tài chính của Hội.

Các thư ký là ủy viên Ban Chấp hành Hội, phụ trách từng mảng công việc do Tổng thư ký phân công: Theo dõi Hội thành viên, biên tập Bản tin của Hội,…

 

Chương V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 21. Tài sản tài chính của Hội

 1. Tài Sản của hội
 2. a) Nguồn thu của Hội:

- Hội phí đóng góp của các hội viên.

- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

- Tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng tiền hoặc hiện vật.

- Các nguồn thu khác.

 1. b) Các khoản chi của Hội gồm:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

 1. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 22. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội

- Tài sản, tài chính của Hội do Ban Thường trực chịu trách nhiệm quản lý sử dụng theo quy chế của Hội và quy định của pháp luật về kế toán thống kê của Bộ Tài chính.

- Các khoản thu, chi phải rõ ràng, minh bạch, tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả, được phản ánh trên sổ sách chứng từ, hóa đơn kế toán theo quy định. Báo cáo công khai hàng năm tại hội nghị thường kỳ và trước Đại hội.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng

 1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 24. Kỷ luật

 1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, xóa tên khỏi danh sách hội viên của Hội, nếu vi phạm nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo luật định.
 2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

Chỉ có Đại hội Hội hữu nghị Việt - Lào mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được 2/3 số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

 1. Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào gồm 8 Chương, 26 Điều đã được Đại hội nhiệm kỳ II hội Hữu nghị Việt - Lào thông qua ngày ... tháng ... năm ... tại ... và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh
 2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Lào có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn