HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN  |   NGHỆ AN - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI
Giới thiệu | Lịch sử hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 29 tháng 11 năm 1986, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh ký quyết định số 36 QĐ/TU về việc thành lập “ Hội liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Nghệ Tĩnh" .
- Ngày 18 tháng 7 1988, tại Quyết định số 1220 /UB-QĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh cử Ban Thường trực lâm thời Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Nghệ tTĩnh.
- Trải qua  30 năm thành lập, với 4 kỳ Đại hội:

+ Đại hội nhiệm kỳ I: Ngày 29 tháng 2 năm 1990

Đại hội đã thông qua Điều lệ hoạt động và bầu Ban chấp hành mới gồm 13 ủy viên, Ban Thường trực gồm :

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Giản, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
- Phó Chủ tịch: Ông Võ Sỹ Hoà, Trưởng ban Kinh tế Đối ngoại
- Tổng thư ký: Ông Hoàng Đức Lạc.

Năm 1991, Sau khi tỉnh Nghệ Tĩnh tách thành 2 tỉnh: Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh uỷ Nghệ An cử Ban Thường trực mới của LHCTCHN Nghệ An gồm:

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Giản, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
- Phó Chủ tịch: Ông Võ Sỹ Hoà, Trưởng Ban Kinh tế Đối ngoại  
- Tổng thư ký: Ông Hoàng Đức Lạc.

Năm 1995, Tỉnh uỷ quyết định bổ sung Ban Thường trực LHCTCHN Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An gồm :

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Giản, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
- Phó Chủ tịch: Ông Lê Doãn Hợp, Trưởng Bban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Kim, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
- Phó Chủ tịch: Ông Hồ Phi Phục, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ. 
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Tất Diên, Phó giám đốc Sở KH và ĐT. 
- Tổng thư ký: Ông Hoàng Đức Lạc.

Đồng thời cử thường trực các tổ chức thành viên của Liên hiệp gồm :

1- Hội hữu nghị Việt - Rumani, ông Nguyễn Đình Sỹ - Chủ tịch
2- Hội hữu nghị Việt - Pháp, ông Lê Văn Phớt - Chủ tịch
3- Hội hữu nghị Việt - Nga, ông Nguyễn Hồng Nam - Chủ tịch
4- Hội hữu nghị Việt -Ucraina, ông Vũ Ngọc Trân - Chủ tịch
5- Hội hữu nghị Việt - Lào, ông Trương Gia Miễn - Chủ tịch
6- Hội hữu nghị Việt - Ba Lan, ông Phạm Văn Diễn - Chủ tịch
7- Hội hữu nghị Việt -Trung, ông Phạm Huân - Chủ tịch
8- Hội hữu nghị Việt - Đức, ông Nguyễn Song Tùng - Chủ tịch

Ngày 23 tháng 3 năm 1995 , Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 635/ UB.QĐ về việc "Đổi tên Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Nghệ An" thành "Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An" cho phù hợp với tên gọi của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

+ Đại hội nhiệm kỳ II: Ngày 14 tháng 11 năm 1996.

Đại hội được tổ chức tại Nhà Văn hoá lao động thành phố Vinh, thông qua Nghị quyết thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, bầu BCH mới gồm 22 ủy viên. Ban Thường trực gồm:
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Như Vỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Kim, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Năm 1997, Hội nghị BCH Liên hiệp bầu bổ sung Ban Thường trực gồm: ông Đoàn Văn Nam giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp, ông Phan Xuân Thảo giữ chức Tổng thư ký Liên hiệp.
Tháng 4 năm 2001, ông Nguyễn Sỹ Thúy giữ chức Tổng thư ký Liên hiệp. (Thay ông Phan Xuân Thảo) 

+ Đại hội nhiệm kỳ III, ngày 26 tháng 7 năm 2006

Đại hội được tổ chức tại khách sạn Phương Đông, TP. Vinh, thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2006-2011, Điều lệ và bầu BCH mới gồm 34 ủy viên. . Ban Thường trực gồm :
- Chủ tịch: Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ
- Phó Chủ tịch: Ông Đoàn Nam, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. – Tổng thư ký: Ông Nguyễn Sỹ Thuý.
Năm 2009, Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu bổ sung vào Thường trực Liên hiệp giữ chức Phó Chủ tịch.

+ Đại hội nhiệm kỳ IV, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Đại hội được tổ chức tại Nhà khách Nghệ An, TP.Vinh, thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2017, Điều lệ và bầu BCH mới gồm 34 ủy viên. Ban Thường trực gồm:
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
- Phó Chủ tịch Thường trực: Ông Đoàn Văn Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.
- Phó Chủ tịch: Ông Hoàng Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ  
- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.
Năm 2016, ông Nguyễn Hải Dương, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu giữ chức Phó cChủ tịch thay ông Hoàng Đức Cường nghỉ hưu.
Năm 2017, Ông Lê Bá Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch (Thay ông Nguyễn Xuân Sơn nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.). Ngày 9/1/2019, Thực hiện Thông báo số : 1356/TB/TU, ngày 03/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An.

 

+ Đại hội Đại biểu Liên hiệp khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024, ngày 14/5/2019.

 

Đại hội được tổ chức tại Nhà khách Nghệ An, TP.Vinh, thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2024, Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Danh sách BCH.

 

      Ngày 24/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 2324 QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Liên hiệp;QĐ số: 2426/QĐ-UBND công nhận Ban Chấp hành Liên hiệp khóa V gồm 33 ủy viên (Ban Thường trực 05 Ủy viên) gồm:

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
- Phó Chủ tịch Thường trực: Ông Nguyễn Hồng Kỳ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải.

 

- Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm): Ông Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư KCCQ cấp tỉnh.

 

- Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm): Ông Nguyễn Hải Dương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Tổng thư ký: Ông Hoàng Đức Cường, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

 

 

 
VIDEO CLIPS
Video
Ông Nguyễn Tâm Chiến- Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Mỹ phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân trong tình hình mới- Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Ông Trần Đắc Lợi-Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới- Cơ hội, Thách thức và yêu cầu"
Ông Vũ Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Đ/C Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm trực tuyến " Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới-Cơ hội, thách thức và yêu cầu"
Bản tin hữu nghị số 56
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
Phóng sự công tác đối ngoại nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V ( 2019-2024)
Открытие большого памятника Хо Ши Мину
Tình hữu nghị Việt - Nga trên quê hương Xô Viết
BẢN TIN ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Bản tin Đối ngoại nhân dân số 18

Bản tin Đối ngoại nhân dân số 16 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác phát triển ASEAN-Pháp

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM “ĐOÀN KẾT” TẠI TP. ULYANOVSK-LIÊN BNAG NGA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI(2019-2021)

Người tâm huyết, đóng vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối” vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khái quát tình hình Liên bang Nga 6 tháng đầu năm 2018

Hội Hữu nghị Vệt - Nga Nghệ An không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Giao lưu hữu nghị

Hội hữu nghị Việt- Séc Hà Nội, Nghệ An thăm và tặng quà học sinh trường THPT Đô Lương 4.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT-NGA NGHỆ AN Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGƯỜI VIỆT TẠI NGA CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN TRONG VIỆC NHẬP QUỐC TỊCH

Đại hội XII và những điểm mới về đường lối đối ngoại

Quyết định Về Quy trình quản lý thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp ngheanpeace.org.vn

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT  - NGA NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hồng Kỳ- Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập.
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912921116
Email: lhhnna@hotmail.com - http://ngheanpeace.org.vn